7
 
Total vizitatori  022338  

Home    IMC   Blaj   Conducerea    Personal    Elevi    Performante    Regulamente    Baza materiala    Colaborari    Publicatii    Alte structuri    


 


  



COLEGIUL NAŢIONAL
INOCHENTIE MICU CLAIN
BLAJ

   Invatatori si diriginti, an scolar 2017-2018

Nr. crt.

Clasa/grupa

Învăţător/ Diriginte

1

Grupa mică A

Educ. Damian Liliana

2

Grupa mică B

Educ. Bunea Daniela

3

Grupa mijlocie A

Educ. Cîmpian  Eugenia

4

Grupa mijlocie B

Educ. Turcu Elena

5

Grupa mare A

Educ. Baciu Cristina

6

Grupa mare B

Educ. Bogdan Maia

7

PA

Prihoi Lucreția

8

PB

Mihu-Bocai Dana

9

I A

Benchea Neli Gabriela

10

I B

Bogdan Eugenia

11

I C/III C

Mathe Corina

12

II A

Gherman Gristina

13

II B

Balu Rodica

14

II C

Man Georgiana

15

III A

MarginăAna

16

III B

Romonţi Daniela

17

IV A

Furca Felicia

18

IV B

Hârceaga Ana Adriana

19

V A

Borșan Mariana

20

V B

Florea Emil

21

VI C

Tarko Iulia

22

VI A

Solomon Adrian  Ioan

23

VI B

Oltean Eugenia

24

VII A

Părău Gheorghe

25

VII B

Oltean Eugenia

25

VII C

Bircea Alina

26

VIII A

Seicean Daiana

27

VIII B

Marian Anca

28

IX A

Ghiţă Ioan

29

IX B

Munteanu Dinora

30

IX C

Zaharia Adriana

31

IX D

Simu Carmen

32

IX E

Stan Dana

33

X A

Gavriluț Valeriu

34

X B

Popa Lucia

35

X C

Pop Lucian

36

X D

Hetak Adrian

37

X E

Șarlea Iuliana

38

XI A

Dulău Leontina

39

XI B

Efrim Horea

40

XI C

Sabo Catalina

41

XI D

Balu Nicolae Dan

42

XI E

Gânța Dorina

43

XII A

Ghiţă Romanța

44

XII B

Cipariu Ciprian

45

XII C

Comșa Ana Maria

46

XII D

Oancea Raica Claudia

47

XII E

Aftenie Diana

48

XII F

Fleșer Codruța

|Harta site|    |Contact|   |Galerie foto|   |Link-uri utile|    |Informatii website|

               

  Copyright 2008  - I.M. Clain Blaj  -  Toate drepturile rezervate