Total vizitatori  022319  

Home    IMC   Blaj   Conducerea    Personal    Elevi    Performante    Regulamente    Baza materiala    Colaborari    Publicatii    Alte structuri    


 


  COLEGIUL NAŢIONAL
INOCHENTIE MICU CLAIN
BLAJ

      Cabinet de Asistenţă Psihopedagogică

Cabinet de
Asistenţă Psihopedagogică

          La nivelul CABINETULUI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ, profesorul-consilier desfăşoară activităţi precum:
- consilierea psihopedagogică a elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice în probleme legate de:
        ▪ cunoaşterea/autocunoaşterea elevilor;
        ▪ adaptarea elevilor la cerinţele şcolii şi adaptarea activităţilor din şcoală la cerinţele elevilor;
        ▪ optimizarea relaţiilor elev-elev, elev-profesor, şcoală-familie, şcoală - comunitate locală;
        ▪ prevenirea şi diminuarea factorilor care conduc la eşec şcolar sau tulburări de comportament;
        ▪ prevenirea şi/sau diminuarea stărilor de disconfort psihic;
        ▪ prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar;
        ▪ prevenirea şi combaterea violenţei şcolare;
        ▪ luarea sub observaţie psihopedagogică a elevilor cu comportamente deviante;
        ▪ orientarea carierei elevilor;
- examinarea elevilor din punct de vedere psihopedagogic, la solicitarea părinţilor sau a şcolii;
- elaborarea unor materiale de specialitate şi valorificarea acestora în cadrul activităţilor instructiv-educative din şcoală;
- sprijinirea activităţii de formare continuă a cadrelor didactice, prin derularea unor programe educaţionale în acest sens;
- colaborarea cu factorii locali implicaţi în realizarea obiectivelor pedagogice ale şcolii.

|Harta site|    |Contact|   |Galerie foto|   |Link-uri utile|    |Informatii website|

               

  Copyright 2008  - I.M. Clain Blaj  -  Toate drepturile rezervate