Asociația de părinți I.M. Clain Blaj


ASOCIATIA DE PARINTI „I. M. CLAIN” BLAJ este o asociatie fara scop lucrativ, independenta si apolitica, cu statut de persoana juridica de drept privat, constituita pe baza prevederilor OG nr. 26/2000 privitoare la asociatii si fundatii. Asociatia isi desfasoara activitatea la nivel local, regional, judetean si national.

STRUCTURILE ASOCIATIEI
SCOPURILE ASOCIATIEI SUNT:
Structuri organizatorice/ Comisii cu caracter permanent

Componenta nominala a comisiilor de lucru si atributiile lor sunt stabilite anual de Consiliul de Administratie, cu respectarea Regulamentului intern.

Directorul numeste prin decizie interna responsabilii compartimentelor functionale si componenta lor nominala.