Regulamente


Regulament intern

Regulamentul intern este un act normativ intern si cuprinde prevederi specifice conditiilor concrete de desfasurare a activitatii Colegiului National "Inochentie Micu Clain" din BLAJ în conformitate cu Constitutia României,cu Legea Educatiei Nationale nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, cu ROFUIP si STATUTUL ELEVILOR [Citeste tot]

Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar

Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, denumit in continuare Regulament, reglementeaza organizarea si functionarea unitatilor de invatamant preuniversitar, numite in continuare unitati de invatamant, in cadrul sistemului de invatamant din Romania, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, si se aplica in toate unitatile de invatamant de stat, particular si confesional. [Citeste tot]

Regulamentul de organizare / regulament intern de derulare si functionare ~Scoala dupa scoala~

[Citeste tot]

Ordinul 3750 privind aprobarea Regulamentului liceelor pedagogice

[Citeste tot]

Regulamentul intern al Centrului de Documentare şi Informare (CDI)

Art. 1. CDI este un centru de resurse pluridisciplinare care oferă elevilor, cadrelor didactice şi comunităţii locale un spaţiu de formare, comunicare şi informare, un laborator de experimentare a noilor tehnologii educaţionale, un loc de cultură, deschidere, întâlnire şi integrare.........[Citeste tot]